Napisz do nas

  Polityka prywatności

  I. Administrator Danych Osobowych

  Uprzejmie informujemy, że Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Development GT z siedzibą w 99-300 Kutno, Leszczynek 2a, wpisana/y do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000925651, posiadający NIP: 775-266-70-29 oraz REGON: 520118302, zwany dalej „Administratorem”.

  Kontakt z Administratorem w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod numerem: 692-571-604 lub pod adresem e-mail: rodo@developmentgt.pl

  Jako Administrator dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO, ustawą o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r., a także innymi przepisami powszechnie obowiązującymi.

  II. Dane, które o Pani/ Panu zbieramy

  W sytuacji zainteresowania naszą ofertą przetwarzamy podane przez Państwa dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko, a także nr telefonu, bądź adres e-mail. W przypadku podjęcia działań bezpośrednio zmierzających do zawarcia z nami umowy deweloperskiej, rezerwacyjnej bądź kupna – sprzedaży niezbędne są nam dane, takie jak: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, zamieszkania i korespondencji, PESEL, numer rachunku bankowego a także numer dokumentu tożsamości. Natomiast podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Pani/ Pana wizyty, w szczególności adres IP, nazwa domeny, typ systemu operacyjnego, typ przeglądarki. Szczegółowe informacje znajdują się w punkcie poświęconym plikom cookies.

  III. Cele, podstawa i okres przetwarzania danych osobowych:

  Aby świadczyć usługi zgodnie z profilem działalności, Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Poniżej znajdują się wyszczególnione cele przetwarzania wraz z podstawami prawnymi oraz okresem przetwarzania:

  • Zawarcie i wykonanie umowy rezerwacyjnej, deweloperskiej oraz sprzedaż nieruchomości (kontakt w sprawie warunków umowy, terminu odbioru nieruchomości, rozliczenia kosztów i innych istotnych kwestii związanych ze zobowiązaniami stron). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższej sytuacji jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane będą przetwarzane od momentu ich zebrania do czasu wykonania lub rozwiązania powyższych umów.

  • Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami stron umowy kupna-sprzedaży nieruchomości. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym przypadku będzie art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO. Dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej między stronami umowy.

  • Rozliczenie należności publicznoprawnych oraz wypełnienie obowiązków ciążących na Administratorze, wynikających z ustawy o rachunkowości. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym przypadku będzie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 Ustawy o rachunkowości. Dane wynikające z ksiąg rachunkowych należy przechowywać przez okres pięciu lat liczony od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dotyczą.

  • Wykorzystywanie plików cookies (omówione w pkt IV). Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (zapytanie na wykorzystywanie cookies przy pierwszym wejściu na stronę internetową). Dane osobowe pochodzące z plików cookies będą przetwarzane do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata.

  • Cele związane z profilowaniem (omówione w pkt V). Podstawą prawną przetwarzania tego rodzaju danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane osobowe przetwarzane głównie do celów analitycznych lub prognozy Państwa zachowania będą przetwarzane do czasu zdezaktualizowania się, utraty przydatności lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 3 lata.

  IV. Cookies

  Na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, Administrator wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez system Administatora, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Facebooka, Google’a).

  1. Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najważniejsze z nich przytaczamy poniżej (jeśli informacje są niewystarczające prosimy o kontakt z Administratorem celem ich uzupełnienia) :
   • wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;

   • zapewnianie bezpieczeństwa — pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników, służą zatem do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych;

    wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;

   • stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;

   • tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics; oprócz raportowania statystyk użytkowania witryny pikselowy Google Analytics może również służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci;

   • korzystanie z funkcji społecznościowych — na stronie internetowej posiadamy tzw. pixel Facebooka, który umożliwia polubienie naszego fanpage’a w tym serwisie podczas korzystania z witryny. Jednak, aby to było możliwe, musimy korzystać z plików cookies dostarczanych przez Facebooka;

   • korzystanie z Google AdSense– skrypt ten jest odpowiedzialny za prezentację, zliczanie kliknięć i dopasowanie reklam do zainteresowań użytkownika.

  2. Co ważne, wiele plików cookies ma dla nas charakter zanonimizowany — bez dodatkowych informacji, na ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Pana/Pani tożsamości.
  3. Pana/Pani przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Pana/Pani urządzeniu.Jeżeli jednak nie życzy Pan/Pani sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Aby skorzystać z odpowiedniej dla Państwa opcji, należy zapoznać się z informacjami o zarządzaniu plikami cookies, które znajdują się najczęściej w „Ustawieniach” przeglądarki lub w zakładce „Pomoc”. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.

  V. Profilowanie

  Administrator danych korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (np. Google Analytics), w tym również profilowania, jednak nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w istotny sposób wpływać na Pani/Pana sytuację. Profilowanie danych przez Administratora polega na przetwarzaniu danych (także w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie do oceny niektórych informacji, w szczególności do analizy lub prognozy Państwa osobistych preferencji i zachowań. Podstawą prawną profilowania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora- np. analiza i optymalizacja). Proszę pamiętać, że mają Państwo prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec profilowania i zablokowania instalacji cookies poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki.

  VI. Odbiorcy danych osobowych:

  1. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów realizujących usługi na rzecz Administratora Danych na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych celem wykonania obowiązków ciążących na Administratorze lub usprawnienia działalności przedsiębiorstwa (m.in. biuro księgowo – kadrowe, informatyk, prawnik, notariusz, doradca finansowy, przedsiębiorstwo hostingowe). Informujemy, że korzystamy wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają gwarancje przetwarzania zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

  2. Pani/ Pana dane osobowe mogą być również udostępnione podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom kontroli skarbowej w razie zgłoszenia przez organ żądania na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

  3. W związku z tworzeniem profili przy wykorzystywaniu narzędzi takich jak Google Analytics, Pani/ Pana dane (tylko i wyłącznie te zbierane za pomocą cookies, więcej w pkt IV i V) będą przekazywane do Państwa trzeciego (np. USA).

  VII. Pani/ Pana prawa związane z ochroną danych osobowych

  1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, żądania uzupełnienia niekompletnych danych, jak również prawo do przenoszenia danych, o ile będą one przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

  2. Jeżeli Pani/Pana dane nie będą już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, ma Pani/Pan prawo ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

  3. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/ Pan prawo zgłosić jej wycofanie w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność  z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

  4. Gdy przetwarzamy dane zbierane za pomocą cookies, w większości przypadków Administrator nie jest w stanie ich zidentyfikować, w związku z czym, jeżeli chcieliby Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw, poprosimy Państwa o dostarczenie dodatkowych informacji w celu zidentyfikowania osoby.

  W celu realizacji przysługujących Państwu praw należy skontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail : rodo@developmengt.pl

  VIII. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, ale może być warunkiem koniecznym do zawarcia umowy i wypełnienia celów przetwarzania.

  IX. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

  Administrator danych osobowych informuje także o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

  X. Postanowienia końcowe

  1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

  2. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.